Biodiverzita a udržitelnost. Přírodě se musí pomáhat

03. 01. 2023

Udržitelnost a biodiverzita

V posledních letech česká krajina prochází negativním trendem, kdy jsou ničeny pro přírodu velice cenné lokality, ubývají nejen jedinci, ale také druhy napříč celou živočišnou i rostlinou říší. Klesá druhová bohatost a rozmanitost. To nás ve společnosti Semix nenechává chladnými.

Ellipse 36 | Biodiverzita a udržitelnost. Přírodě se musí pomáhat

Budujeme biotopy a obnovujeme přirozenou krajinu. Rozhodli jsme se zapojit do péče o českou přírodu a najít lokality, ve kterých bychom mohli obnovit původní ráz krajiny. Naším dlouhodobým záměrem je utvářet přirozené podmínky pro faunu a flóru vytipovaných biotopů a uchovat ji tak pro budoucnost, pro naše děti.

Postupně již více než 20 let pečujeme o 89 hektarů půdy v katastrech obcí Dolní Benešov, Kozmice, Kobeřice, Raduň, Krčmaň u Olomouce a Valašská Bystřice a Opava. V biotopech obnovujeme základní funkce krajiny, podporujeme ohrožené a chráněné druhy organismů a snažíme se zachování a podporu biodiverzity. Chceme zachovat přírodu pro současné a budoucí generace lidí, kteří v ní nalézají odpočinek a útěchu.

Lokality se nacházejí v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji:

  • Kozmické ptačí louky – Hlučínsko; největší 72 ha
  • Raduňský mokřad – Opavsko; 1,3 ha
  • Kobeřické motýlí stráně – Opavsko; 4,5 ha
  • U Strejčkova lomu – Grygov (Olomoucký kraj) 9 ha
  • Mločí jezírka – Valašská Bystřice (Zlínský k.) 1 ha
  • Louka u kruháče (Opavsko) 1 ha
  • Jezírko a areál firmy – Semix, Otice

Více o nich se dozvíte v článku Naše ekoaktivity nebo na stránkách Natura Semix.

Jak daná území pomáhají přírodě?

Všechna naše území pomáhají rozvoji biodiverzity, ochraně i rozvoji fauny a flory a zároveň nabízí lidem místo pro odopočinek v přírodě lidem, vesměs jsou plně nebo v nějaké míře volně přístupné.  Sami je využíváme k edukaci dětí, škol i široké veřejnosti.

Biologická diverzita neboli biologická rozmanitost je chápána jako rozmanitost všech živých organismů a systémů, jichž jsou tyto organismy součástí. Každý druh, ať již živočišný či rostlinný, má zde své místo. Dohromady tvoří provázaný celek.

Zachování biologické rozmanitosti je nezbytné, protože udržuje stabilitu ekosystémů. I organismy, jejichž vliv na fungování ekosystému byl doposud nepatrný, mohou odvrátit například přírodní krize.

K proměnám v zastoupení a složení druhů dochází přirozenou cestou, v současné době však nejvýznamnější změny způsobuje člověk svou činností.

Biologická rozmanitost je důležitá k udržení zdravého ekosystému, který je nepostradatelný pro nespočet lidských činností a přírodních cyklů, jako je přeměna energie ze slunce rostlinami, rozklad organické hmoty na živiny různými organismy, opylovači opylující květy rostlin a stromů, oceány a rostliny pohlcující uhlík.

Díky biologické rozmanitosti máme čistý vzduch, pitnou vodu, úrodnou a kvalitní půdu, hmyz opylující rostliny a pomoc v boji proti klimatickým změnám, jelikož přírodní systémy na souši i na moři pohlcují až polovinu objemu CO2, vyprodukovaného lidmi.

Obhospodařováním a využitím krajiny dochází ke změnám v krajinné struktuře a nevratným dopadům na českou faunu. Co s tím?

Možností, kde začít a přispět ke změně k lepšímu je mnoho. Základní je nezbytná změna zemědělské politiky, která nevybízí dostatečně k ochraně přírody. Změna struktury zemědělské krajiny, zmenšení krajinného zrna a tvorba biocenter, biopásů (remízků a kvetoucích pásů), snížení používání pesticidů. V okolních státech kolem naši republiky jsou k vidění malá a různě barevná políčka, více druhů ptáků. Mapa naší republiky takový pohled nenabízí.

Dále je nezbytné zvýšení povědomí českých občanů, že životní prostředí je místem, kde žijeme, kde žije fauna a flóra a kde vznikají potraviny. Nejsou to okrajový módní výstřelek a ekoteroristé. Každý by se měl zajímat o to, kde žije, a co do prostředí vnášíme a jak s krajinou nakládáme.

Sdílet

Vybíráme pro vás z kategorie
Udržitelnost a biodiverzita

S novou rostlinnou řadou PRO Planetu přicházíme z přesvědčení

04. 01. 2023

Společnost Semix Pluso, která je od svých počátků velmi aktivní v ochraně přírody i osvětě v oblasti zdravých potravin, se...

Biodiverzita a udržitelnost. Přírodě se musí pomáhat

03. 01. 2023

V posledních letech česká krajina prochází negativním trendem, kdy jsou ničeny pro přírodu velice cenné lokality, ubývají nejen jedinci, ale...

Naše ekoaktivity, zveme na návštěvu Moravskou krajinou

26. 12. 2022

Společenská odpovědnost a přirozený vztah k přírodě vedla majitele společnosti k podpoře a propagování tématu její udržitelnosti. Na přírodu myslíme...