intro | Úvod

Planeta I naše zdraví, ačkoliv se to na první pohled nezdá, chtějí totéž

PRO Planetu je koncept společnosti Semix, který usiluje o udržitelnou produkci potravin ve vztahu k lidskému zdraví i planetě.

Group 247 | Úvod

Rostlinně
PRO Planetu

Jsme si dobře vědomi dopadu zemědělství a potravinářství na klimatickou krizi. Až 40% emisí, které narušují ozónovou vrstvu, pochází z chovu dobytka.

Group 248 | Úvod

Pro
zdraví

Rostlinná jídla jsou zdravější alternativou k produktům živočišného původu.

Group 249 | Úvod

Udržitelný
životní styl

Máme za sebou 25 let péče o české ekolokality. Věříme, že BIO produkce potravin má zásadní vliv na udržitelnost.

Hledáme a nabízíme
alternativy

Vytváříme dostupné alternativy živočišných bílkovin.

Veganské jídlo,
které má smysl

Rostlinné ale smyslupné potraviny. Co vyrábíme?

Koncept
PRO
Planetu

PRO Planetu je koncept společnosti Semix, který usiluje o udržitelnou produkci potravin ve vztahu k lidskému zdraví i udržitelnosti pro planetu. Navazujeme na 27leté potravinářské know-how a technologické inovace, 25 let péče o přírodu v lokálním i globálním měřítku.

Hledáme a nabízíme alternativy živočiščných bílkovin. Jsme proti používání palmového tuku. Proč?

 • Planeta se otepluje, až 40% emisí, které narušují ozónovou vrstvu, pochází z chovu dobytka
 • Až 70% zemědělské plochy ve světě je využíváno pro krmivo pro dobytek a to je způsob, kterým se dlouhodobě lidstvo na naší planetě neuživí
 • Je vědecky prokázáno, že upřednostňování rostlinné stravy pomáhá udržovat zdraví

Chceme zpřístupnit lidem potraviny rostlinného  původu. Hlavně potraviny s vysokým obsahem bílkovin. Proč?

 • Bez proteinu lidský organismus nemůže prospívat, živočišný protein lze nahradit. Ne všechny „náhražky“ jsou ale pro lidský organismus vhodné
 • Šíříme osvětu, vyvracíme mýty. Sestavili jsme „výživné desatero“ o 12 bodech
 • Připravili jsme speciální řadu  smyslu-plně veganské jídlo, které je dobré pro člověka i šetrné PRO Planetu.

Pečujeme o ostrůvky biodiverzity v krajině. Věříme v BIO. Proč?

 • Pro udržení funkce ekosystému je biodiverzita v krajině nezbytná. Chemizace půdy i další hospodářská činnost tuto diverzitu zásadně nabourává a dochází k různým ekologickým kolapsům
 • Vlastními silami a prostředky obhospodařujeme 82 hektarů půdy v 7 ekolokalitách, z nichž každý má jiný význam pro přírodu. Vybrali jsme si různé typy lokalit, např. suchomilné, vlhké či mokřady
 • Upozorňujeme na faktor dlouhodobého působení kumulace chemických látek v potravinách na lidské zdraví. Snažíme se zlepšit image BIO potravin tak, aby bylo možné zlepšit dostupnost BIO potravin pro celou společnost

  Rostlinné

  Smysluplné

  Vysoký obsah bílkovin

  Klíčené luštěniny jako základní směsi

  Nutričně vyvážené

Články
na
Blogu

S novou rostlinnou řadou PRO Planetu přicházíme z přesvědčení

04. 01. 2023

Společnost Semix Pluso, která je od svých počátků velmi aktivní v ochraně přírody i osvětě v oblasti zdravých potravin, se…

Biodiverzita a udržitelnost. Přírodě se musí pomáhat

03. 01. 2023

V posledních letech česká krajina prochází negativním trendem, kdy jsou ničeny pro přírodu velice cenné lokality, ubývají nejen jedinci, ale…