Věříme v BIO. Kdy budou v BIO kvalitě všechny naše výrobky?

02. 01. 2023

Vyvracíme mýty

Potraviny, které chceme jíst

Strategicky o výživě

"BIO" je pro nás velké téma. Ekologické zemědělství a potraviny bez chemie mají pro obrovský význam pro lidské zdraví, i přírodu a její udržitelnost. Nabízet produkty v řadě PRO Planetu v BIO kvalitě je cíl, za kterým směřujeme.

20221010 121701 | Věříme v BIO. Kdy budou v BIO kvalitě všechny naše výrobky?

Jsme držiteli certifikátu, který nám umožňuje produkovat výrobky ze surovin pocházejících z ekologického zemědělství. Přesto jich zatím na českém trhu nenabízíme mnoho, a byli bychom rádi, kdyby se to v budoucnu změnilo. Stačí nám k tomu zvýšení poptávky, produkty v BIO kvalitě dodáváme ve větším množství našim zahraničním odběratelům. Jsou to produkty především pod jejich vlastní značkou, jedná se například o klíčené suroviny, které patří mezi jedny z pilířů našeho sortimentu. Poptávka českého spotřebitele po bio bohužel není doposud taková, jakou bychom si přáli, rozdíl je stále veliký například oproti jiným evropských státům. Zatímco v ČR se spotřeba bio potravin pohybuje okolo 1,5 %, tak v Německu okolo 5 %, sousedním Rakousku okolo 9 % a ve skandinávských zemích jako Dánsko a Švédsko se spotřeba bio potravin drží okolo 10 %. Zde je bio kvalita vyhledávaným artiklem, protože lidé se opravdu zajímají o to, co jí a nejsou jim lhostejné širší enviromentální souvislosti s pěstováním plodin a výrobou potravin. V České republice je stále BIO na okraji zájmu spotřebitelů, což vnímáme jako chybu a je to také jeden z aspektů, který cenu těchto potravin navyšuje. Chemizaci zemědělství vidíme nejen jako velký problém, a proto jsme v ochraně přírody od začátku podnikání aktivní.

Biopotraviny jako cesta k lepšímu zdraví společnosti.

Na náš organismus působí řada nejrůznějších chemických látek, které najdeme nejen v potravinách, vodě ale i v oblečení, kosmetických výrobcích apod. Doposud nebyl proveden žádný výzkum, který by zkoumal, jak tyto látky působí na náš organismus kumulovaně. Lidský organismus je jim vystaven hromadně, a nikoliv každé látce zvlášť, tak jak jsou látky v rámci povolených limitů zkoumány. V dnešní době se určitě není možné těmto chemickým látkám zcela vyhnout, proto vidíme jako rozumnou cestu snažit se je přijímat v co nejmenším množství. A u potravin se tato cesta nabízí ve formě potravin z ekologické produkce. Většina analýz ukazuje, že biomléčné produkty a biomaso mají až o polovinu vyšší obsah omega-3 nenasycených mastných kyselin. U bioovoce a biozeleniny jsou zase mnohonásobně vyšší koncentrace například antioxidantů a bioflavonoidů a nižší obsah nežádoucího dusíku, stop pesticidů či těžkých kovů. Obecně již opravdu můžeme říci, že byla potvrzena spojitost mezi chemizací prostředí s rozvojem alergií, poruchami nervového systému či diabetu II. typu. Této problematice se konečně nyní věnuje větší pozornost a před pár měsíci byl zahájen v Paříži za účasti zástupců Evropské komise projekt PARC – partnerství pro hodnocení rizik chemických látek. Na tento výzkum byla vyčleněna částka 400 milionů eur. Jak samotná výše investice napovídá, tak Evropská unie vnímá ochranu prostředí i zdraví obyvatel před účinky toxických látek jako problém s vysokou prioritou. 

Čím víc budou lidé kupovat BIO, tím bude dostupnější

Biopotraviny jsou v zásadě dražší všude, ale rozdíl v nákupním košíku biopotravin a standardní verze není ve vybraných státech tak markantní, jako je tomu například u nás. Vyšší cena má určitě své opodstatnění, jelikož pěstování i výroba probíhá naprosto odlišným způsobem. Pokud si vezmeme maso v bio kvalitě, tak musíme zohlednit četné rozdíly v chovu zvířat. Například kuřata z konvenčního chovu jsou namačkaná na malé ploše a poražena za šest týdnů, zatímco bio kuřata mají mnohem lepší životní podmínky, větší prostor s venkovním výběhem, bio krmivo, bezstresovější chov a porážka probíhá až ve věku 12 týdnů. Pokud si vezmeme luštěniny a obiloviny v bio kvalitě, tak opečovávaná půda musí být udržovaná bez chemických látek, kdy hovoříme především o pesticidech určených k tlumení chorob rostlin, plevelů a živočišných škůdců. Mnohdy si spotřebitelé ani neuvědomují, kolik přídatných látek se v potravinách vyskytuje, od sladidel, barviv, konzervantů, antioxidantů, kyselin, stabilizátorů či emulgátorů. Pokud se vrátím k otázce o vlivu prodaného objemu na ceny výrobků, tak určitě je to jeden z aspektů vyšší ceny. Konvenční produkty jsou prodávány například v řetězcích ve velkých objemech a nemohou být s cenami bio variant srovnatelné. Dokud bude poptávka malá, tak i výroba biopotravin bude probíhat v menším množství a při distribuci dojde ke zvýšení nákladů na samostatnou logistiku, oddělené skladování pro zamezení kontaminace apod.

Jsou biopotraviny zdravější?

Z pohledu obsahu chemie jsou rozhodně přínosnější, to je bez debaty. Nicméně si musíme uvědomit, že biopotraviny nejsou všespásné a je důležité sledovat nutriční hodnoty výrobků, tzn. nepřijímat nadbytek přidaného cukru a tuku, orientovat se na výrobky bohaté na vitaminy, zmíněnou vlákninu a kvalitní bílkoviny. Tzn. že i bio potraviny mohou být nezdravé z pohledu nevhodného složení. Nutriční hodnota potravin samotná souvisí také s chemickými látkami, kdy například při tepelné úpravě může dojít ke vzniku spousty tělu škodlivých látek. 

Benefity BIO produkce a BIO potravin na lidské zdraví i na přírodu jsou nezměrné. Očekáváme, že by mělo být v zájmu státních organizací, které pečují a preventivně chrání veřejné zdraví i přírodu, tyto výhody komunikovat a českou společnost k nakupování BIO podpořit. Prozatím tomu tak není. A proto jsme se absenci této komunikace rozhodli suplovat společnými silami s partnery konceptu PRO Planetu, například společností Futurefarming, Pro BIO nebo NILMORE.

Sdílet

Vybíráme pro vás z kategorie
Vyvracíme mýty