Proč volit CIRKULÁRNÍ oblečení?

08. 12. 2022

Spolupracujeme PRO Planetu

Udržitelnost a biodiverzita

Textilní průmysl je jedním z odvětví nejvíce zatěžujících naší planetu. Má na svědomí 20 % celosvětového znečištění vody a 10 % všech CO2e emisí. Zároveň 65 % materiálů je vyráběno z fosilních paliv a každý rok končí na skládce 92 mil. tun oblečení. Bez změny tohoto stavu nelze čelit ekologickým výzvám jako je globální oteplování, nedostatek vody či ztráta biodiverzity. Proto jsme zahájili spolupráci s týmem Nil Textile, který se rozhodl změnit svět oblečení.

Pro planetu TASKA | Proč volit CIRKULÁRNÍ oblečení?

Do nových oděvů se recykluje pouhé 1% oblečení a zbytek končí na skládkách nebo ve spalovnách. Textilní průmysl má přitom na svědomí 10% světových CO2e emisí nebo 20% globálního znečištění vody a bez nad sázky lze tedy říci, že bez radikální změny v odvětví budeme čelit klimatické změně jen obtížně.

Negativní dopady textilního průmyslu se odrážejí také ve spotřebě surovinových zdrojů. Více jak 65 % oděvů je stále vyráběných z ropy, u bavlny je zase problematická vysoká náročnost na spotřebu vody nebo znečištění způsobené používáním pesticidů při jejím pěstování. Textil je čtvrtým největším spotřebitelem primárních surovinových zdrojů naší planety hned po potravinářství, stavebnictví nebo dopravě.

Společnost NIL Textile na trh uvedla plně cirkulární řešení v oblasti textilu. Nekončí pouze u inovativních cirkulárních materiálů z kukuřice, cirkulárního polyesteru, oceánského odpadu nebo bavlny. NIL Textile se věnuje celému životnímu cyklu oděvů a zasazuje se o to, aby oblečení nikdy neskončilo jako odpad. Oděvy jsou tak nejen recyklované, ale také plně recyklovatelné. Veškeré produkty mohou zákazníci po obnošení vrátit skrze NIL Circular System. NIL Textile je recykluje a vyrobí z nich nové oděvy stejné kvality. To vše díky revoluční technologii molekulární recyklace bez ztráty kvality textilu. Řešení tak dosahuje až 75% úspory emisí, 98% úspory vody a cílí na úplnou redukci textilního odpadu.

Díky cirkularitě a etické výrobě v České republice NIL Textile produkty dosahují nejen radikálně nízkých enviromentálních dopadů, ale nepodílejí se ani na vytváření sociálních nerovností. Veškerá výroba probíhá za férových podmínek, šetrně k planetě a je plně transparentní.

nilmore 118 1 | Proč volit CIRKULÁRNÍ oblečení?

Sdílet

Vybíráme pro vás z kategorie
Spolupracujeme PRO Planetu

Naše ekoaktivity, zveme na návštěvu Moravskou krajinou

26. 12. 2022

Společenská odpovědnost a přirozený vztah k přírodě vedla majitele společnosti k podpoře a propagování tématu její udržitelnosti. Na přírodu myslíme...

Proč volit CIRKULÁRNÍ oblečení?

08. 12. 2022

Textilní průmysl je jedním z odvětví nejvíce zatěžujících naší planetu. Má na svědomí 20 % celosvětového znečištění vody a 10...